Rodzice
Pedagog szkolny
Dorota Ślusarczyk

Pedagog specjalny
Agnieszka Barczyk, Monika Górny

Doradca zawodowy

Marcin Ołenicz

Psycholog
Anna Bobek

Logopeda
Sylwia Szwed

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska
Katarzyna Kocoń

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i rodziców dostępna jest również w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 45.
Porady są bezpłatne, konieczne jest umówienie spotkania: tel. 33 812 50 78.

W szkole przeprowadza się:
  • badania logopedyczne w klasie pierwszej,
  • badania przesiewowe pod kątem dysleksji rozwojowej w klasie czwartej,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów klas 1-3 i oddziału zerowego, u których zdiagnozowano wady postawy,
  • zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach 7 i 8 [więcej].

Rodziców naszych uczniów zapraszamy na wykłady i warsztaty organizowane na terenie naszej placówki poświęcone problemom wychowawczym.