Oferta edukacyjna
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Kopalińskiego proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Szkoła oferuje:

 • dwujęzyczną edukację wczesnoszkolną w klasach 1-3 i w oddziale zerowym,
 • w klasach 4-8 wybranych przedmiotów w języku polskim i angielskim [więcej],
 • od klasy pierwszej rozszerzony program zajęć języka angielskiego - 7 godzin tygodniowo (w tym lekcje z native speakerem),
 • w ośmioletnim cyklu nauczania przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English:
- YLE Testy Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers i Flyers,
- PET Preliminary English Test,
- FCE First Certificate in English [więcej],
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, dwujęzyczną kadrę nauczycielską, 
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami egzaminu ósmoklasisty [więcej] oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz innych konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [więcej],
 • stypendia naukowe [więcej],
 • model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 • od klasy pierwszej języki obce (do wyboru): niemiecki, hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • udział w międzynarodowych projektach językowych [więcej],
 • szkolny wolontariat [więcej],
 • zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce,
 • opiekę wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pielęgniarki [więcej],
 • atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych:
  • w klasach 1-3 i w oddziale zerowym
   • szachy, koło informatyczne, Akademia Młodych Odkrywców, zumba, zajęcia na basenie, rolkowisku, gimnastyka korekcyjna, terapia ręki, szkolny klub sportowy, zadania domowe, zajęcia z native speakerem: Creative English, Science Club i Happy Hour, koło muzyczne, koło teatralne, Arts and Crafts, koło ortograficzne, Trening Umiejętności Społecznych, spotkanie z bajką.
  • w klasach 4-8:
   • koła: szkolny klub sportowy, zajęcia na rolkowisku, klub rowerowy, koło turystyczne KopalTrep, zajęcia z native speakerem języka angielskiego: Creative English, plastyczne, koło teatralne, muzyczne, informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, szachowe, ortograficzne, detektywistyczne, dziennikarskie, krawieckie, zadania domowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty po szkole podstawowej, zajęcia przygotowujące do konkursów kuratoryjnych, zajęcia przygotowujące do egzaminu FCE, zajęcia z języka francuskiego, włoskiego, rosyjskiego i chińskiego.

Uczniowie mają do dyspozycji:
 • sale dydaktyczne wyposażone w monitory interaktywne i sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:
 • letnie i zimowe obozy sportowe (m.in. obóz żeglarski i narciarski),
 • półkolonie letnie,
 • wyjazdy na zieloną szkołę,
 • w ramach wychowania fizycznego w klasach 4-8 zajęcia na basenie.

Szkoła uczestniczy w programach:
 • Warzywa i owoce w szkole,
 • Mleko i przetwory mleczne w szkole,
 • Szkoła czystych rąk,
 • Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury,
 • Z kulturą mi do twarzy,
 • Addvantage – program partnerski British Council [więcej].