O szkole

Słońce jako jedyne źródło światła i ciepła czczone było przez większość plemion i ludów świata. W Babilonii-Asyrii bogiem-słońce był Szamasz, u starożytnych Egipcjan - Ra i Horus, u Azteków – Huitzilopochtli. Nasze logo przedstawia greckiego boga słońca – Heliosa. Tak jak dawniej, również obecnie słońce jest symbolem nieskończoności, nowego początku, mocy życiowej, młodości, prawdy, oświecenia, sprawiedliwości, mądrości, inteligencji, wolnej woli, szczęścia, sukcesu i nadziei.
Z atrybutów tych powinni czerpać wszyscy młodzi ludzie w codziennym życiu.
Motto: „Vive Moribus Praeteritis Loquere Verbis Praesentibus” – „Żyj według starych obyczajów, mów językiem świata współczesnego”, opisane wokół wizerunku Heliosa w logo szkoły, odnosi się do jednego z głównych celów edukacyjnych naszej szkoły – kultywowania tradycji i otwartości na świat.