Egzamin ósmoklasisty
Wszystkie wysiłki społeczności Kopalińskiego oraz ich efekty znajdują odzwierciedlenie w corocznych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Nasza placówka od lat zajmuje wysoką pozycję, lokując się w gronie najlepszych szkół podstawowych w Bielsku Białej i w województwie. Z egzaminu z języka angielskiego uzyskujemy najwyższe wyniki - w 2020 pierwsze miejsce w Bielsku-Białej i drugie na Śląsku, w 2019 pierwsze w Bielsku-Białej i czwarte na Śląsku.