Rodzice
Szanowni Państwo!

Przygotowanie do dorosłego życia jest nadrzędnym celem wychowawczym szkoły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Państwa i uczniów, szkoła realizuje działania wspomagające proces podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Założenie to realizujemy m.in. poprzez zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Staramy się pokazać uczniowi szerokie perspektywy osobistej drogi zawodowej, rozbudzić jego aspiracje, wzmocnić wiarę we własne możliwości. Każdy uczeń ma możliwość poznania własnych preferencji zawodowych (m.in. poprzez profesjonalne testy) i ciekawych zawodów przyszłości. Wychodzimy z założenia, że praca zawodowa może być nie tylko źródłem utrzymania, ale również źródłem satysfakcji i realizacji własnych potrzeb psychoemocjonalnych. Wybór zawodu to bardzo ważna decyzja, z którą muszą się zmierzyć Państwa dzieci w najbliższej przyszłości. Rolą rodzica jest towarzyszenie dziecku w tak ważnym etapie życia.

Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze zawodu? Najczęściej wymienianymi czynnikami są:
 • Zainteresowania
 • Zdolności i umiejętności
 • Wartości
 • Cechy charakteru, temperament
 • Sytuacja na rynku pracy - zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe
 • Środowisko pracy
 • Sytuacja zdrowotna ucznia

Jak pomóc dziecku podjąć trafną, racjonalną i odpowiedzialną decyzję?
 • Słuchać co dziecko ma do powiedzenia
 • Rozważać z nim wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe do podjęcia decyzji
 • Pomóc w przygotowaniu planu kariery
 • Zachęcić do przeanalizowania wszystkich „plusów” i „ minusów”
 • Chwalić za aktywność, wspierać, akceptować i towarzyszyć dziecku

Strony pomocne w poszukiwaniu zawodu:
 
                                                                                       Doradca zawodowy