Co robimy
Czym charakteryzują się egzaminy językowe?

Egzaminy Cambridge English są dobrze znane na całym świecie i uznawane przez szkoły, uniwersytety oraz pracodawców z sektora prywatnego i publicznego we wszystkich krajach anglojęzycznych. Zdany egzamin Cambridge English daje honorowany na całym świecie certyfikat, potwierdzający znajomość języka angielskiego zgodny ze Skalą Poziomów Rady Europy (CEFR):

Testy Cambridge English: Young Learners (YLE) stworzono po to, by móc ocenić to, w jakim stopniu dzieci między 7 a 12 rokiem życia opanowały język angielski. Testy YLE dostępne są na trzech poziomach trudności: Starters, Movers i Flyers, co monitoruje ich postęp w nauce języka i zachęca je do dalszej do pracy nad nim:

Cambridge English: Starters. Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 7-8 lat, które mają za sobą około 100 godzin nauki angielskiego. Test powinien zachęcić dziecko do nauki angielskiego od najmłodszych lat i zapewni pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym. Poziom umiejętności językowych: Preliminary (wstępny, przygotowawczy).

Cambridge English: Movers. Test zachęci dziecko do posługiwania się angielskim  w codziennych sytuacjach. Najczęściej przystępują do niego dzieci w wieku 8-11 lat, które mają za sobą około 175 godzin nauki angielskiego. Poziom umiejętności językowych: Beginner (początkujący) = A1.

Cambridge English: Flyers. Test ten pokazuje, że dziecko rozumie prosty język angielski, używany w codziennych sytuacji i potrafi posługiwać się nim na poziomie podstawowym. Najczęściej przystępują do niego dzieci mają za sobą około 250 godzin nauki. Poziom umiejętności językowych: Elementary (podstawowy) = A2.

Egzamin Cambridge English: Preliminary znany jest także pod nazwą Preliminary English Test (PET). Egazmin ten pokazuje, że potrafisz posługiwać się językiem angielskim w codziennych sytuacjach. Daje także podstawy pod zdobywanie kolejnych kwalifikacji językowych, zdawanych z myślą o studiach lub pracy. Poziom egzaminu: Intermediate (Ponadpodstawowy) = B1.


Egzamin Cambridge English: First
jest znany także pod nazwą First Certificate in English (FCE). Egzamin ten pokazuje, że znasz angielski wystarczająco dobrze, by pracować lub uczyć się w środowisku anglojęzycznym. Poziom zaawansowania językowego: Upper intermediate (Średnio zaawansowany) =  B2.

 
First Certificate in English (FCE):
 • jest uznawany przez ponad 150 uczelni wyższych w Polsce i 2.000 uczelni zagranicznych,
 • zwalnia z lektoratu z języka angielskiego na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich,
 • honorują go pracodawcy,
 • pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej,
 • w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka angielskiego w przedszkolach oraz w klasach 1–3 szkoły podstawowej w Polsce,
 • jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości
języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek,
 • umożliwia studia pierwszego stopnia w języku angielskim w krajach nieanglojęzycznych.

Egzamin
Cambridge English: Advanced jest znany także pod nazwą Certificate in Advanced English (CAE). Poświadcza on znajomość języka angielskiego na poziomie oczekiwanym od profesjonalisty pracującego w biznesie lub studenta studiów licencjackich. Poziom egzaminu: Advanced (Zaawansowany) = C1.

Certificate in Advanced English (CAE):
 • jest honorowany przez ponad 6.000 instytucji na całym świecie, w tym uczelnie wyższe, pracodawców i instytucje rządowe,
 • pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej,
 • w połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala uczyć języka
angielskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w Polsce,
 • jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej,
 • jest honorowany przez MSZ jako potwierdzenie umiejętności językowych do nadania stopnia dyplomatycznego,
 • jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek,
 • Egzamin ten przydatny jest w rekrutacji na uczelnie wyższe w Wielkiej Brytanii, USA Kanadzie i Australii.

Egzamin Cambridge English: Proficiency
znany jest także jako Certificate of Proficiency in English (CPE). Certyfikat językowy potwierdzający osiągnięcie najwyższego poziomu znajomości języka angielskiego. Poświadcza on biegłe opanowanie języka angielskiego i możliwość posługiwania się nim płynnie w wymagających sytuacjach w środowisku akademickim i zawodowym. Poziom egzaminu: Proficient (Biegły) = C2.

Certificate of Proficiency in English (CPE) umożliwia m.in.:
 • podjęcie studiów podyplomowych lub doktoranckich na anglojęzycznych uniwersytetach,
 • prowadzenie negocjacji biznesowych na poziomie menedżerskim w międzynarodowych kontekstach biznesowych,
 • rozumienie złożonych aspektów wielorakich form pisarskich,
 • prowadzenie rozmów wymagających użycia języka obcego na poziomie abstrakcyjnym i emocjonalnym,
 • rozwijanie umiejętności językowych przydatnych do używania języka angielskiego w złożonych kontekstach biznesowych i akademickich.


Egzaminy Cambridge English różnią się od egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego z języka angielskiego, dlatego też konieczne jest poznanie struktury wybranego egzaminu, typów zadań oraz oswojenie się z formą części ustnej. Dla naszych uczniów, którzy podejmą się wyzwania, jakim jest przygotowanie do egzaminu językowego zorganizowano w szkole cotygodniowe, dodatkowe zajęcia. Program zajęć obejmuje m.in. poznanie struktury wybranego egzaminu, przegląd filmików z prezencjami części ustnej, rozwiązywanie przykładowych testów, symulacje ustnej części egzaminu oraz ćwiczenie umiejętności językowych. Nauczyciele prowadzący zajęcia udostępniają materiały dydaktyczne, przestawiają najlepsze pozycje wydawnicze z przykładowymi testami, udzielają wskazówek koniecznych do zdania egzaminu na jak najwyższym poziomie. W celu jak najlepszego przygotowania uczniów do egzaminów Cambridge English szkoła współpracuje z British Council. W ramach tej współpracy korzystamy z Addvantage - Programu Partnerskiego British Council dla szkół, które każdego roku rejestrują kandydatów na egzaminy. Dzięki tej współpracy szkoła otrzymuje:
  • całoroczną opiekę koordynatora programu, który zaopatruje szkołę w materiały informacyjne, ulotki, prezentacje i plakaty,
  • rabaty na egzaminy i możliwość przeprowadzania ich w szkole (przy zarejestrowaniu odpowiedniej liczby kandydatów),
  • zestawy testów egzaminacyjnych z poprzednich lat,
  • dla kandydatów przystępujących do FCE, FCE for Schools i CAE – bezpłatny dostęp do egzaminacyjnej platformy internetowej British Council Road to Success.

więcej na: www.britishcouncil.pl

Good luck !