Aktualności
Klasa 7 jako pierwsza rozpoczęła korzystanie z wyposażenia zakupionego z programu Laboratoria przyszłości. Na wczorajszej lekcji fizyki uczniowie uczyli się używać suwmiarki oraz ćwiczyli zbieranie danych doświadczalnych.