Rodzice
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy ubezpieczenie NNW dla uczniów w firmie PZU S.A. z siedzibą w Warszawie.
Ubezpieczeniem są objęte dzieci, których rodzice dokonali dobrowolnego zgłoszenia.
 
Dane polisy:
polisa: seria PZU Edukacja, nr 1022548336,
okres ubezpieczenia: od 01.09.2019 do 31.08.2020.

W celu zgłoszenia szkody proszę postępować zgodnie z instrukcją zawartą na stronie: https://zgloszenie.pzu.pl/