Oferta edukacyjna
Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Kopalińskiego proponuje atrakcyjny i ciekawy program nauczania, opracowany z myślą o przyszłości swoich absolwentów.

Szkoła oferuje:
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną, anglojęzyczną kadrę nauczycielską, 
 • dwujęzyczną edukację wczesnoszkolną w klasach 1-3 i w oddziale zerowym,
 • w klasach 4-8 naukę matematyki, przyrody, geografii, biologii, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, historii i wiedzy o społeczeństwie w języku polskim i angielskim [więcej],
 • od klasy pierwszej rozszerzony program zajęć języka angielskiego - 7 godzin tygodniowo (w tym lekcje z native speakerem),
 • w ośmioletnim cyklu nauczania przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge English:
- YLE Testy Cambridge English: Young Learners: Starters, Movers i Flyers,
- PET Preliminary English Test,
- FCE First Certificate in English. [więcej],
 • wysoki poziom nauczania potwierdzony wynikami Sprawdzianu [więcej] oraz osiągnięciami w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz innych konkursach o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim [więcej],
 • model wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach,
 • naukę w klasach kilkunastoosobowych,
 • języki obce (do wyboru): niemiecki, hiszpański, włoski, francuski lub rosyjski,
 • udział w międzynarodowych projektach językowych [więcej],
 • szkolny wolontariat [więcej],
 • zaangażowanie nauczycieli i przyjazną atmosferę, która sprzyja osiąganiu bardzo dobrych wyników w nauce,
 • opiekę wychowawcy, pedagoga szkolnego, logopedy, doradcy zawodowego i pielęgniarki [więcej],
 • atrakcyjny program zajęć pozalekcyjnych:
  • w klasach 1-3 i w oddziale zerowym: 
   • szachy, koło informatyczne, Akademia Młodych Odkrywców, koło taneczne, karate, zajęcia na basenie i lodowisku, gimnastyka korekcyjna, zadania domowe, zajęcia z native speakerem, koło muzyczne, koło teatralne Dzieciaki za kurtyną, International Traveller, Arts and Crafts, Reading Corner,
  • w klasach 4-8:
   • koła: informatyczne, plastyczne, ortograficzne, matematyczne, kreatywne, naukowe, szkolny klub sportowy, samoobrona, zajęcia na lodowisku, zajęcia na rolkowisku, zadania domowe,koło teatralne Scenka, koło turystyczne KopalTrep, koło TrzySztuki (grafika komputerowa, fotografia i malarstwo), zajęcia przygotowujące do Sprawdzianu po szkole podstawowej, zajęcia przygotowujące do egzaminów Cambridge English.

Uczniowie mają do dyspozycji:
 • sale dydaktyczne wyposażone w sprzęt multimedialny,
 • mobilny sprzęt komputerowy,
 • salę gimnastyczną. 

Ponadto proponujemy:
 • zimowe obozy sportowe,
 • półkolonie letnie,
 • wyjazdy na zieloną szkołę,
 • w ramach wychowania fizycznego w klasach 4-8 zajęcia na basenie oraz aerobik.